Het schoolbestuur is de eigen organisator van het onderwijs in de beide scholen van Ruisbroek "Sint Carolus & De Krinkel" en de kleuterschool in Eikevliet. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Schoolbestuur

Verbruggen Paul                     voorzitter

Van Havere Rita                     secretaris

Vermeeren André                   penningmeester

Van Goethem Ignace

Lauwers Kurt

Verbruggen Anne

Meeus Gilberte

Segers Hans                           directie ‘de Krinkel’

Van der Donck Wim                 directie ‘Sint-Carolus’

Mees Annick                           directie ‘Sint-Carolus’

 

 

 


Schoolbestuur documenten